KLUBBEN / TIDLIGERE PRESIDENTER
       

                        Våre tidligere presidenter
Chr. J. Reim d 1934-36
T.R. Scheen d 1936-37
T. Gjestland d 1937-38
Chr. Abrahamsen d 1938-39
Albert Heyerdahl d 1939-40
T. Elefsen d 1940-41
Johan Jeremiassen d 1945-47
Bredo Traagstad d 1947-48
August Schrumpf d 1948-49
E. Thiis Evensen d 1949-50
Gustav Ræder d 1950-51
Einar Dahl Hanssen d 1951-52
Johs. Sandberg d 1952-53
Jacob Aall Møller d 1953-54
Lars Zacharias Backer d 1954-55
A.Bugge d 1955-56
Johan Reim d 1956-57
O. Strand d 1957-58
T. Thoresen d 1958-59
Odd Jacobsen d 1959-60
Otto Svae Aarum d 1960-61
Lars Henrik Hellandsjø d 1961-62
Olaf W. Schou d 1962-63
Arve N. Funnemark d 1963-64
Hans Per Schanke d 1964-65
Christen Knudsen d 1965-66
Herman Bugge-Paulsen d 1966-67
Reidar Kingeberg d 1967-68
Torgeir Høverstad d 1968-69
Kjell Nielsen d 1969-70
Ivar Th Dyring d 1970-71
Amund Clausen d 1971-72
Finn Rafn d 1972-73
Thomas Holst Eggen d 1973-74
Kjell T Gjertsen d 1974-75
Hans J. Larsen d 1975-76
Harald Dyring d 1976-77
Odd Løkkevik d 1977-78
Finn Kongsgaarden d 1978-79
Egil Dalen d 1979-80
Per T.Kongsgaarden d 1980-81
Dagfinn Grødum
1981-82
Leif K. Hillestad d 1982-83
Andreas Aasland d 1983-84
Arne Romnes d 1984-85
Arne Servan d
1985-86
Ragnar Hogstad d
1986-87
Knut Eliassen
1987-88
Roar Ljones d 1988-89
Eivind Thiis Evensen jr.
1989-90
Carl Ferdinand Schrumpf
1990-91
Eyvind Martin Thiis Evensen
1991-92
Per Solli
1992-93
Jon Isak Lunde d 1993-94
Børre O. Gundersen
1994-95
Kjell Ivar Brynsrud
1995-96
Torkel Stene
1996-97
Kjell Pedersen d 1997-98
Laila Lerum
1998-99
Gunnar Gauslaa
1999-2000
Olav Røyneland
2000-01
Lars Iver Larsen
2001-02
Nils W. Hegna d 2002-03
Kjell Egil Larsen
2003-04
Trond Rode
2004-05
Jan-Henrik Christiansen
2005-06
Ingrid Elisabeth Kåss
2006-07
Jan Waldemar Sørensen
2007-08
Sigurd Kokkersvold
2008-09
Ellen Ditlefsen
2009-10
Hans Erk Kjeldsen
2010-11
Jan Løkslid
2011-12
Hege Holmern
2012-13
Per Ravn Larsen
2013-14
Kjell Meen
2014-15
Stein Devik
2015-16
Jan Sørensen 
2016-17
Øivind Høidalen
2017-18
Tom Jørgensen
2018-19
Morten Næss
2019-20
Anne Blaker

2020-21
Knut Harg
2021-22
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Hotel Vic
Adresse: Skolegata 1
Postnummer: 3916
Sted: Porsgrunn
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...