PROSJEKTER


nasjonale prosjekt

ROTARY OG LILLEELVA


Dette skal bli en naturperle ifølge Porsgrunns Dagblad ( 05.06.2013)

Porsgrunn Rotay har på eget initiativ fjernet trær, busker og kratt langs Lilleelva og dermed spart kommunen for store kostnader.
Vi har ryddet 7-800 mtr så langt

Les hele artikkelen i PD her

 Klikk her  Da får du opp oppsummering av prosjektet..

PRESTÅSEN

 Klikk her Da får du opp oppsummering av prosjektet..

BJØRNTVEDTSKAUEN

Klik her Da får du opp oppsummering av prosjektet..


iNTERNASJONALE PROSJEKT

Shelterbox 

er en praktisk og robust transportboks med telt, soveposer og annet livsnødvendig utstyr for inntil 10 personer. Boksen kan sendes verden over til mennesker som har mistet det meste etter naturkatastrofer og andre hunanitære kriser. Shelterboxer som vår klubb har donert til har blitt sendt til Kina, Niger, Haiti, Pakistan og Filippinene. Klubben fikk et særlig forhold til Shelterbox da vi i 200X hadde besøk (Group Study Exchange) fra Cornwall (UK) og noen av dem var frivillige hjelpere til Shelterbox og teamlederen kom fra rotaryklubben som startet organisasjonen. Klikk her for å lære mer om Shelterbox...


THE ROTARY FOUNDATION

Gjennom Rotary's "utviklingsbank" - The Rotary Foundation - støttes et stort antall prosjekter verden over. Midler til fondet kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra rotarianere, gjennom rotaryklubben eller individuelt, og fra venner av fondet som deler rotarianeres visjon om en bedre verden. Fondet har flere typer støtte- og stipendordninger. Følgende seks fokusområder gjelder for Global Grant prosjekter:

  • Fred og konflikt forebygging / løsning
  • Sykdomsforebygging og behandling
  • Vann og sanitær
  • Barne- og mødrehelse
  • Grunnutdanning og leseferdighet
  • Økonomi- og samfunnsutvikling


POLIO - VAKSINASJON

Rotary startet i 1979 en 5-års-plan for å skaffe og distribuere poliovaksine til 6 millioner barn på Filippinene.
Liknende prosjekter ble snart satt i gang på Haiti, i Bolivia, Marokko, Sierra Leone og Kambodsja.

Inspirert av suksessen, begynte Rotary sin planlegging av det mest ambisiøse program i hele sin historie; 
Immunisering av alle verdens barn mot poliomyelitt. 
Rotary startet sitt store polioprogram i oktober 1985 og tiltaket virket som en inspirasjon på hele det globale helsesystem. 
Fantastiske fremskritt ble gjort fra 1988 til 2000-årsskiftet. Antall poliotilfeller ble redusert med 99%, og målet var ikke lenger uoppnåelig - En Poliofri Verden.  

Mer informasjon om Polio prosjektet finner du her...Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Hotel Vic
Adresse: Skolegata 1
Postnummer: 3916
Sted: Porsgrunn
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...