KLUBBEN / BAUGPRISPORSGRUNN ROTARY KLUBB    STATUTTER FOR BAUGPRISEN


Bakgrunn for Baugprisen: 

Baugen er først og prisen gis til en foregangsperson/institusjon innenfor kultur og næringsutvikling.


Målgruppe:

Bedrift, Forening, Institusjon eller person som har utmerket seg ved nytenkning, produktskapning og/eller andre tiltak som bidrar til sikring/etablering av arbeidsplasser, eller på annen måte gir ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Statutter:

Prisen kan bare tildeles en gang til samme person/bedrift. Det er bare medlemmer av Porsgrunn Rotary Klubb som kan innstille kandidater til prisen. Aktuelle kandidater indentifiseres i en prosess der alle medlemmer i Porsgrunn Rotary deltar. Det sittende Styre i Porsgrunn Rotary velger deretter en komite på tre personer som fremlegger et forslag inkl. begrunnelse til Styret i Porsgrunn Rotary som deretter samlet tar den endelige beslutningen.

Pristype:

Prisvinnerne overrekkes en gjenstand av kunstnerisk art. Prisen deles ut i mai/juni.


Prisen overrekkes av Presidenten i Porsgrunn Rotary. Prisen bør i størst mulig grad bidra til positiv medieomtale – både for den som mottar prisen og for Porsgrunn Rotary.


UTDELT TIL

1998   Aaltvedt Betong

1999   Kafe K

2000   Huldresølv

2001   Hifi Tech

2002   Grenland Friteater

2003   Frito AS

2004   Cardiac

2005   Porsgrunn kommunale kulturskole

2006   Jorid Sætre og Frøydis Straume

2007   Anders Vangen

2008   Arild Øvretveit  (Telebryggen AS)

2009   Kathrine Evensen ( Omsogrstjenesten AS)

2010   Porsgrunns Dagblad

2011   John Nikolai Kleiven ( Grenland Minilager )

2012   Mariette Røed Torjussen

2013   Hans Ole Berby ( Berbys Familerestaurant)

2017    Nicolae Bogdan ( Porsgrunn Kulturskole)

2018    Eidanger Idrettslag

2019    Litteraturgarasjen. (ved Astrid Borchgrevink-Lund og Per Erik Buchanan Andersen.)

2021     Galleri Osebro.Revidert 2020

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Hotel Vic
Adresse: Skolegata 1
Postnummer: 3916
Sted: Porsgrunn
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...